NCF825
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

ASTM B425 ASTM B564 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF2B
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 5766 AMS 5871 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS800
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 5766 AMS 5871 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF600
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 5540 ASTM B166 ASTM B1...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS800H
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

ASTM B408 ASTM B564 ASTM A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS630
日本 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

AMS 5604B ASME SA564 ASTM A56...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS317
德国 国内库存 现货报价
密度
熔点
执行标准:

ASTM A240/ASME SA-240、ASTM A27...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS440B
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS440A
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS440C
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM A276-2017

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS317L
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS416
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS446
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS316L
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUH347
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
SUS310S
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM A240/ASME SA-240,ASTM A27...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS255NM
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM A204 ASTM B625 ASTM B...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS329J3
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM A240/A240M 、ASTM A276、AST...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS335X
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B462 ASTM B472 ASTM B4...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS36
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

7726 7727 7728 B388 B753 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS600
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5540 ASTM B166 ASTM B1...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS625
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5666 AMS 5837 AMS 559...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS631
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

JIS G 4308 JIS G4303-2005 ASTM...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS690
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B564 ASTM B167 ASTM B829...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS74N
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASME SA-240 AMS ASME...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NAS825
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B425 ASTM B564 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NASNi201
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5553 ASTM B163 ASTM B725 ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NASNW22
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF625
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5666 AMS 5837 AMS 559...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF690
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B564 ASTM B167 ASTM B829...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF750B
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS5667 AMS5670 AMS5671 A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF800B
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

AMS 5766 AMS 5871 ASTM ...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
NCF800H
美国 国内库存 现货报价
密度
0
熔点
0
执行标准:

ASTM B408 ASTM B564 ASTM A...

GB:_ JIS:_ UNS:_ W.Nr:_
点击加载更多

{{item.xianshi_p}}

{{item.xianshi_span1}} {{item.xianshi_em1}} {{item.xianshi_span2}} {{item.xianshi_em2}} {{item.xianshi_span3}} {{item.xianshi_em3}}
焦点话题
上海京达实业集团有限公司-网站备案/许可证号: 沪ICP备16000736号-3